I Zamówienia, zakupy i wysyłka

1. Rejestracja

Niektóre z działów na niniejszej stronie wymagają rejestracji. W procesie rejestracji konieczne jest podanie prawdziwych i aktualnych danych. W wypadku zmiany danych, prosimy o kontakt ze sklepem: info@sax35th.com. Zasady rejestracji mogą ulegać zmianom.

Hasło służące do logowania się na stronę powinno być bezpieczne i trudne do rozszyfrowania. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, prosimy o niezwłoczny kontakt z SAX35TH.

Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w dziale Polityka Prywatności.

2. Zakupy online

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem niniejszej strony internetowej wymaga podania danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy produktów, numer telefonu i in.) oraz danych niezbędnych do dokonania płatności. Wszystkie dane muszą być aktualne i prawdziwe.

Do zakupów za pośrednictwem niniejszej strony internetowej uprawnione są osoby fizyczne i firmy dysponujące ważną kartą płatniczą wydaną przez bank akceptowany przez SAX35TH, oraz które zezwoliły SAX35TH na obciążenie w/w karty w kwocie zakupu. SAX35TH zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przedmiotów zakupionych przez jedną osobę lub firmę. Dokonując zakupu, zarejestrowany klient uprawnia SAX35TH do dysponowania danymi osobowymi, które w pewnych przypadkach mogą zostać przekazane osobom trzecim lub ich dotyczyć (dane dot. karty płatniczej, w tym raporty dot. karty płatniczej użytkownika, ew. karty małżonka/i). SAX35TH może wymagać potwierdzenia tożsamości, autoryzacji karty płatniczej lub poszczególnych transakcji. SAX35TH może posłużyć się danymi osobowymi w celu zapobiegania defraudacjom. Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w dziale Polityka Prywatności.

3. Zamówienia

Zamówienia są ograniczone dostępnością produktów i wymagają akceptacji ze strony firmy. SAX35TH sprzedaje produkty, które są aktualnie dostępne i gotowe do wysyłki. W specjalnych przypadkach konieczny jest dłuższy czas oczekiwania. Klient może wówczas dokonać wstępnego zamówienia i wpłacić ustaloną kwotę. Przesyłka zostanie wysłana do klienta w pierwszej kolejności. Do zamówień wstępnych zastosowanie mają te same zasady, co do wszystkich zamówień w sklepie SAX35TH.

Istnieje również możliwość pozostawienia w bazie swojego adresu e-mail. Klient będzie wówczas informowany na bieżąco o aktualnie dostępnych produktach w ciągu 48 godzin od pojawienia się produktu w bazie. Informujemy, że sezonowo niektóre modele cieszą się większą popularnością niż inne.

W wyjątkowych przypadkach wysyłka może być niemożliwa z powodu komplikacji w kontroli jakości lub na skutek nieprzewidzianych wypadków w produkcji. Opłata jest wówczas zwracana do klienta w przeciągu 30 dni.

Dodanie produktów do „koszyka” nie oznacza ich rezerwacji.

Dane transakcji są przechowywane przez SAX35TH przez okres min. 2 lat.

4. Polityka cenowa

Ceny w sklepie internetowym podane są w Euro, Polskich Złotych, Funtach Brytyjskich lub Dolarach Amerykańskich i zawierają podatek VAT (nie dotyczy klientów z krajów, w których podatek VAT nie obowiązuje). Wysokość cen jest zależna od kursu walut i może podlegać zmianom. W przypadku zamówień z krajów, w których obowiązują waluty inne niż złote lub euro, cena jest obliczana na podstawie obowiązujących kursów walut w dniu transakcji.

5. Płatności

SAX35th akceptuje płatności za pomocą kart: Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, American Express, Maestro, ew. innych możliwości płatności (dostępne na stronie). Dokonując transakcji, klient potwierdza, że jest właścicielem karty i zgadza się na procesy autoryzacji i weryfikacji. SAX35TH nie odpowiada za komplikacje wynikłe podczas procedur autoryzacji karty. SAX35TH stara się utrzymać bezpieczeństwo transakcji korzystając ze sprawdzonych rozwiązań. Transakcje dokonywane są za pośrednictwem PayU/PayPal i są zabezpieczone technologią SSL. SAX35TH nie odpowiada za przypadki naruszenia prywatności transakcji nie wynikające z zaniedbań po stronie SAX35TH.

6. Regulamin

Strona SAX35TH ("SAX35TH" "my" "nas") powstała w oparciu o niniejszy Regulamin. Zachęcamy klientów do zapoznania się z jego treścią przed dokonaniem transakcji oraz do zachowania kopii na własny użytek. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z zasadami dokonywania zakupów. Klienci poniżej 16 roku życia wymagają zgody opiekunów prawnych na dokonywanie zakupów w sklepie internetowym SAX35TH. Rezerwujemy sobie prawo, aby udzielać zgody na zakupy wyłącznie osobom pełnoletnim. Regulamin może podlegać zmianom, dlatego zachęcamy do regularnych wizyt na niniejszej podstronie. W wypadku niezgody na którąkolwiek z zasad regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony. Zmiany w regulaminie wprowadzone po złożeniu zamówienia nie mają wpływu na zamówienie, o ile nie wymaga tego prawo.

7. Karty upominkowe

Zasady dystrybucji drukowanych i wirtualnych kart upominkowych SAX35TH: • Karty zachowują ważność przez 12 miesięcy od zakupu Karty dotyczą wszystkich produktów na stronie www.SAX35THSTORE.com Karty nie podlegają wymianie na gotówkę Jeśli wysokość zamówienia jest niższa niż kwota karty, pozostała kwota pozostaje na koncie użytkownika i może zostać wykorzystana do dalszych zakupów. Dane konta użytkownika są dostępne w zakładce „Moje konto”. Jeśli kwota zamówienia przekracza kwotę karty, pozostała kwota powinna zostać uzupełniona przelewem, o ile użytkownik nie posiada zapasowej kwoty na swoim koncie użytkownika. W przypadku zwrotu produktów zakupionych za pomocą karty upominkowej, kwota powraca na konto użytkownika. Wirtualne karty upominkowe są wysyłane e-mailem do adresata po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności. Kopia jest wysyłana również do nadawcy. SAX35TH nie odpowiada za niedostarczone karty upominkowe (w wypadku niewłaściwego lub nieistniejącego adresu). SAX35TH nie odpowiada za kradzieże, zagubienie lub nieprawidłowe użycie karty. W szczególnych przypadkach SAX35TH rezerwuje sobie prawo do anulowania karty. Z wyjątkami kodów promocyjnych dotyczących wysyłki, do zakupów dokonanych za pomocą karty upominkowej nie stosują się kody promocyjne. Zakupy dokonane za pomocą karty upominkowej są obciążone podatkiem od sprzedaży i kosztem wysyłki. Drukowane karty upominkowe mogą zostać wysłane pocztą.

8. Ubezpieczenie i wysyłka

SAX35TH odpowiada za ubezpieczenie przesyłek do momentu ich dostarczenia. Wymagamy potwierdzenia odbioru osobistym podpisem. W wypadku odbioru przesyłki przez inną osobę uznaje się, że jest ona pełnomocnikiem odbiorcy, a jej podpis jest ważny. Wysyłka odbywa się w przeciągu 24 (w specjalnych wypadkach 48) godzin od dokonania transakcji. Podany czas oczekiwania na przesyłkę jest orientacyjny. SAX35TH nie odpowiada za opóźnienia wynikające z konieczności odprawy celnej. kurierskiej.

9. Zwroty i wymiana

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Dla klientów z krajów UE, w których obowiązuje ochrona prawna wynikająca z przepisów dot. sprzedaży na odległość, istnieje możliwość anulowania zamówienia pod warunkiem poinformowania nas o tym pisemnie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia: Dział Obsługi Klienta, SAX35TH, ul. Bialostocka 79, Bialystok Fasty 15-694, POLSKA lub e-mailem: info@sax35th.com.

W przypadku zamówień anulowanych na mocy tego prawa zwracamy pełną kwotę łącznie z kwotą wysyłki poniesioną przy dokonywaniu zamówienia.

Klient jest zobowiązany zwrócić produkt na nasz adres na koszt własny: SAX35TH, ul. Bialostocka 79, Bialystok Fasty 15-694, POLSKA. Produkty muszą zostać zwrócone w nieużywanym, pozbawionym uszkodzeń stanie i wysłane z kraju w którym dokonano zamówienia. Klient jest zobowiązany do dbałości o produkty i jest za nie odpowiedzialny aż do momentu dostarczenia ich do naszego magazynu. Zalecamy zachowanie dowodu nadania przesyłki. Zwroty płatności są wysyłane w ciągu 30 dni od daty anulowania transakcji. W wypadku nieotrzymania na nasz adres zwrotu produktów, rezerwujemy sobie prawo do obciążenia klienta odpowiedzialnością za ich zagubienie. W takiej sytuacji klient powinien starać sie o zwrot poniesionych kosztów w firmie kurierskiej z usług której skorzystał.

10. Zwroty w innych przypadkach

ZWROT I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Dla klientów z krajów UE, w których obowiązuje ochrona prawna wynikająca z przepisów dot. sprzedaży na odległość, istnieje możliwość anulowania zamówienia pod warunkiem poinformowania nas o tym pisemnie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia: Dział Obsługi Klienta SAX35TH, COLOR UNDERGROUND, ul. Białostocka 79, 15-694 Białystok Fasty , POLSKA lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: info@sax35th.com.

W przypadku zamówień anulowanych na mocy tego prawa zwracamy pełną kwotę łącznie z kwotą wysyłki poniesioną przy dokonaniu zamówienia. Klient jest zobowiązany zwrócić zamówione produkty na nasz adres na koszt własny:

Zwroty SAX35TH, COLOR UNDERGROUND, ul. Białostocka 79, 15-694 Białystok Fasty , POLSKA. Produkty muszą zostać zwrócone w nieużywanym, pozbawionym uszkodzeń stanie i wysłane z kraju w którym dokonano zamówienia.

Klient jest zobowiązany do dbałości o produkty i jest za nie odpowiedzialny aż do momentu dostarczenia ich do naszego magazynu. Zalecamy zachowanie dowodu nadania przesyłki.

Zwroty płatności są wysyłane w ciągu 30 dni od daty anulowania transakcji (liczonej od daty wpłunięcia produktu do magazynu). W wypadku nieotrzymania na nasz adres zwrotu produktów, rezerwujemy sobie prawo do obciążenia klienta odpowiedzialnością za ich zagubienie. W takiej sytuacji klient powinien starać sie o zwrot poniesionych kosztów w firmie kurierskiej z usług której skorzystał.

ZWROTY I WYMIANA TOWARU W PRZYPADKU REKLAMACJI

W szczególnych przypadkach oraz w przypadku reklamacji, klient ma możliwość skorzystania z usługi bezpłatnego zwrotu lub wymiany towaru. Klient może skorzystać z tej opcji w przypadku gdy:

-otrzymany produkt jest uszkodzony lub wadliwy (a uszkodzenie nie powstało podczas dostarczania przesyłki)

-klient otrzymał produkt w innym rozmiarze niż ten podany w zamówieniu

-klient otrzymał inny produkt niż ten opisany w zamówieniu Klient chcąc skorzystać z takiej usługi jest zobowiązany do wysłania pisemnej prośby o rozpatrzenie reklamacji i uzyskanie numeru zlecenia odbioru Returns Merchandise Authorization (RMA) w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia i do dokonania wysyłki zamówionych produktów w ciągu 14 dni od otrzymania numeru RMA. Reklamację należy złożyć na specjalnym formularzu reklamacyjnym. W wypadku chęci wymiany produktu na inny, zalecamy zwrot środków w formie punktów na konto użytkownika za które można zakupić ten sam lub inny produkt. W szczególnych przypadkach, klient ma możliwość skorzystania z usługi bezpłatnego zwrotu lub wymiany towaru. Klient chcąc skorzystać z takiej usługi jest zobowiązany do wysłania pisemnej prośby o uzyskanie numeru zlecenia odbioru Returns Merchandise Authorization (RMA) w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia i do zwrotu zamówionych produktów w ciągu 14 dni od otrzymania numeru RMA. Klient może skorzystać z tej opcji w przypadku gdy:

klient otrzymał uszkodzony lub wadliwy produkt

klient otrzymał produkt w innym rozmiarze niż ten podany w zamówieniu

klient otrzymał inny produkt niż ten opisany w zamówieniu

Klient ma możliwość:

 otrzymania zwrotu wartości produktu

 wymiany na ten sam produkt w innym rozmiarze (zależnie od dostępności).

W wypadku chęci wymiany produktu na inny, zalecamy uprzednią wymianę na punkty na koncie użytkownika i niezależny zakup produktu.

W wypadku chęci wymiany produktu na inny, zalecamy zwrot środków w formie punktów na konto użytkownika za które można zakupić ten sam lub inny produkt. Niniejsza usługa nie dotyczy zamówień anulowanych na mocy prawa UE. Polityka zwrotów Zwracane produkty winny być odesłane w nieużywanym stanie, z zachowanymi metkami i oryginalnym opakowaniem. Produkty uszkodzone, podarte lub ubrudzone mogą nie zostać zaakceptowane i odesłane do klienta. Możliwa jest dodatkowa rekompensata.

Za produkt wadliwy uznaje się produkt, w którym wada fabryczna zostanie wykryta do 6 miesięcy od zakupu. Produkty, w których uszkodzenia powstają na skutek użytkowania, nie są uznawane za wadliwe. Wadliwy produkt podlega wymianie na identyczny w tym samym rozmiarze (zależnie od dostępności). W przypadku niedostępności, klient otrzymuje zwrot wpłaty.

W wypadku dostarczenia produktu bez metek SAX35TH prosimy o kontakt:

info@sax35th.com

Wszystkie zwracane produkty powinny być wyposażone w ułatwiający identyfikację numer zlecenia odbioru Returns Merchandise Authorization (RMA). Niezidentyfikowane zwroty mogą zostać odesłane do nadawcy.

Kolory

SAX35TH stara się o możliwie dokładnie oddane kolory produktów w sklepie internetowym. Informujemy jednak, że ze względu na parametry monitorów kolory mogą się różnić.

II Prawa własności intelektualnej

1. Zawartość niniejszej strony, włącznie ze znakami innych jednostek i projektami wzorniczymi jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim i może podlegać wykorzystaniu jedynie za zgodą SAX35TH i pokrewnych jednostek. Wykorzystywanie zawartości niniejszej strony bez zgody jej właścicieli jest karane na mocy prawa. Kopiowanie treści jest dozwolone jedynie dla użytku osobistego. Zawartość Jako zawartość strony definiuje się grafikę, fotografię, dźwięk, muzykę, materiały wideo, audio i tekstowe, a także kod. SAX35TH nie gwarantuje, że zawartość i funkcjonalności strony są pozbawione błędów oraz nie ponosi odpowiedzialności za usterki wywołane na skutek wirusów lub innego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

2. Opinie Treści zamieszczone na blogu SAX35TH są osobistymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają światopoglądu marki. Publikując na blogu, autor ponosi odpowiedzialność za zawartość i udziela SAX35TH zgody na jej wykorzystywanie, w tym na publikację w innych mediach. Komentarze mogą podlegać moderacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za działania na stronie. W wypadku przekroczenia prawa lub regulaminu, użytkownik może stracić dostęp do strony. SAX35TH ma prawo odmówić publikacji lub usunąć treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub zawierające nienawiść i nawoływanie do przemocy, naruszające prywatność, naruszające prawo autorskie i ustawę o ochronie danych osobowych, a także zawierające reklamy. Strona jest dostępna publicznie i nie należy publikować na niej materiałów niejawnych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: info@sax35th.com.

3. Użytek niekomercyjny Niniejsza strona służy do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, transmitować, reprodukować, publikować, udzielać licencji, wykorzystywać komercyjnie, sprzedawać całości lub elementów zawartości niniejszej strony. Zawartość strony nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych, w tym dla stron przynoszących zyski finansowe.

4. Strony zewnętrzne Strona może zawierać linki do stron innych niż SAX35TH. SAX35TH nie odpowiada za zawartość tych stron, a także za aktualność i ewentualną zawodność ich działania. Nie odpowiada również za skutki korzystania z reklam, przypadki naruszenia prywatności oraz szkody poniesione na skutek korzystania z zewnętrznych stron, do których linki zamieszczone zostały na stronie SAX35TH

III. Pozostałe regulacje prawne

1.Ograniczenia odpowiedzialności Przyjmujemy odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenia ciała odniesione w wyniku zaniedbań z naszej strony lub ze strony naszych przedstawicieli. Jesteśmy odpowiedzialni za szkody popełnione przez przedstawicieli działających w imieniu SAX35TH. Niniejszy regulamin jest zgodny z prawem i nie narusza praw klienta. W wypadku naruszenia regulaminu przez SAX35TH, firma odpowiada za szkody wynikłe bezpośrednio z tego naruszenia (tj. szkody powstałe w czasie składania zamówienia lub wysyłki). Mamy możliwość ponoszenia odpowiedzialności za straty o wartości 150% zamówionych produktów. SAX35TH nie odpowiada za niebezpośrednie szkody, nawet jeśli wynikają one z naruszenia regulaminu (tj. stracone możliwości lub zyski). Nie odpowiadamy również za szkody powstałe w sytuacjach, na które nie mieliśmy wpływu.

2. Zadośćuczynienie W określonych przypadkach naruszenia regulaminu klient może ponieść koszty zadośćuczynienia SAX35TH, przedstawicielom i współpracownikom firmy, włącznie z kosztami prawnymi.

3. Relacja z klientem Klient potwierdza, że na mocy regulaminu nie powstaje między nim a SAX35TH żadnego rodzaju spółka, partnerstwo lub relacja zatrudnienia. Klient nie staje się reprezentantem, agentem ani pracownikiem firmy.

4. Zrzeczenie się praw W przypadku złamania regulaminu i niepodjęcia żadnych działań, SAX35TH utrzymuje prawo do podjęcia odpowiednich kroków wobec klienta.

5. Obowiązujące prawo Niniejszy regulamin powstał w oparciu o prawo obowiązujące w Polsce, a uwzględnione w nim konsekwencje będą egzekwowane przez polskie sądy.